menu
Name Phe Lieu Nhật Minh
Gender Male
Location Ho Chi Minh City
Total News
0
Total Lists
0
Total Videos
0
ABOUT

Phế liệu Nhật Minh đã thành lập hơn 10 năm và đi vào hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu này. Với nguồn nhân lực dồi dào công ty thu mua tất cả mặt hàng phế liệu như sắt, đồng, kẽm, inox, nhôm, vải cây,…. và thu mua nhà xưởng, công trình dự án với giá cao Website: https://phelieunhatminh.com/


joined at 1 year ago

Nothing to see here