menu
Gender Female
Total News
0
Total Lists
0
Total Videos
0
ABOUT

بررسی میزان بروز عفونت های ادرای در بیماران بستری و تاثیر آموزش سوندگذاری مثانه با روش استاندارد بر آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید مصطفی خمینیره ایلام در سال 1396


joined at 1 year ago

Nothing to see here